Accessiable, Result Oriented Compact Solutions

Neden FabMetrics?

Dört Adımda Endüstri 4.0 Maceranız Başlasın!

image

01 Fabrikanızın Analizi

İmalat ortamınız teknik ve yönetim ekibinizle birlikte incelenerek hangi varlıklarınızdan (sensor / makine vb) veri alınması gerektiği ve nasıl raporlara ihtiyacınız olduğu belirlenir.

02Sensörlere Bağlanma / Sensör Bağlama

Yapılan analiz çerçevesin başta PLCleriniz olmak üzere gerekli tüm veri kaynaklarına ( HMI, OPC UA Server, Test Makineleri, Servis Bilgisayarları vb.) bağlanılır. Gerekirse de sensör kurulumları da yapılır.

03 FabMetrics Gateway Konfigürasyonu

Bir sonraki adım ise FabMetrics Gateway(™)’ın kurulumu ve konfigürasyonu. WAN bağlantı ve elektrik dışında bir altyapıya ihtiyaç duymayan ürünümüz, sizin veri kaynaklarınıza göre konfigüre edilir.

04 Eşzamanlı raporlara erişim

FabMetrics MES ve FabMetrics Gateway(™) ile toplanan büyük veri kümeleri, FabMetrics Insight’ın veri ambarında depolanır, analiz edilir ve eş zamanlı imalat raporlarına (Üretim adetleri, OEE, Hurda, Fire, Çevrim süreleri vb) çevrilir. Ve tüm bu raporlara dünyanın her yerinden internet tarayıcınız ile erişebilirsiniz.

Üretim Hatlarınızın Dijital Haritası

Üretim Hatlarınızın Dijital Haritası

FabMetrics çözümleri ile üretim hatlarınızın dijital haritalarına erişebilirsiniz. Üretim alanınızdaki makineler ve sensörler sınırsız sayıda değerli veri üretmektedirler. Ürünlerimizle bu verileri alıp, gerek ticari değer gerekse süreç iyileştirme ve ürün kalitesi artırım çalışmaları için mühendis girdileri sağlar. Sensörlerdeki veriler ile hem üretim sistemlerinizin verimliliğni artırır hem de ürünlerinizin performans ve kalitesinde gelişim sağlayabilirsiniz.

Üretim hatlarınızdan toplanan büyük veri setlerini Fabmetrics yapay zeka algoritmaları ile proses ederek makine ve hatlardaki olası sorunları önceden tespit edebiliriz. Öngörümcü bakım olarak bilinen bu yaklaşım ile hem sistemleriniz bozulmadan müdahale edebilir, hem de olması gerekenden fazla bakım yapıyorsanız bunun önüne geçebilirsiniz. Özetle bakım ve arıza sebepli duruşlarınız öngörümcü bakım ile minimize edilir. Ayrıca üretim sürecindeki her hangi bir anamoliyi de sistemlerimiz saptar ve size bildirir ( örneğin : üretim sayılarındaki ani düşüş, fabrika ortam sıcaklığı / nem vb. anamoliler).

FabMetrics deki büyük veri setleri ile geliştirilen bir çok rapora erişebilirsiniz:

 • OEE Raporu ( Fabrika / Hat / Operasyon bazlı)
 • Eş zamanlı üretim raporları
 • Üretim hattınızın canlı görünümü
 • Geçmiş verimlilik ve duruş raporu
 • Arıza Raporları

Özellikler

Endüstri 4.0’ı her boyutta üretim tesisine erişilebilir kılma misyonu ile geliştirilen FabMetrics bulut teknolojilerinin gücü ve verimi sayesinde birçok özelliğe sahiptir.

 • Semi-SaaS çözüm
 • Hızlı Uygulama
 • Sunucu yönetim ve konfigürasyon sorunlarından bağımsız
 • Kullandığın kadar öde
 • Güçlü raporlama arayüzleri ve özelleştirme seçenekleri
 • Güvenli veri transferi ve Offline veri toplama özellikleri
 • REST API alt yapısı ile herhangi bir uygulama ile entegrasyon kolaylığı ( ERP veya diğer MES’ler)
 • Yapay Zeka destekli öngörümcü bakım ve anamoli saptama /bildirim göderme özellikleri
Features / Advantages
Suite of software & hardware

FabMetrics Ürün Grubu

FabMetrics birden çok yazılım ve donanım birleşiminden oluşan bir ürün grubudur :

 • "FabMetrics Gateway" üretim alanları ile veri ambarları arasındaki bağlantıyı sağlar. IIoT yönetim aracı olarak Gateway’in temel fonksyonu üretim sahasındaki tüm varlıklarınızdan ( sensor, PLC, HMI, Kalite Kontrol araçları vb.) veriyi alıp güvenli bir şekilde bulut veya herhangi bir veri tabanına göndermektir.
 • "FabMetrics MES" üretim alanındaki personelin operasyonları ile ilgili veri girip, gelen verileri görüntülediği arayüzlerdir.
 • "FabMetrics Insight" orta ve üst düzey yöneticilerin üretim alanını daha iyi yönetmek için gerek duyduğu rapor ve verilere eriştikleri bulut ortamıdır. Insight ile hem MES, hem Gateway hem de diğer dış sistemlerden (ERP, WMS, QMS) gelen verilerden üretilen raporlara erişim sağlanabilir ve üretim performansı veya üretim alanındaki anamolilere / bildirimlere eş zamanlı erişim sağlanır.
Accessible Industry 4.0

Erişilebilir Endüstri 4.0

FabMetrics Endüstriyel IoT girdileri ve bulutda çalışan ekonomik Yapay Zeka çözümleri ile her türlü üretim firmasının Endüstri 4.0’a erişebilmesini sağlar. Demir Çelik, Metal işleme, Enerji, Petrokimya ve Plastik başta olmak üzere her türlü endüstri için değer yaratabilmektedir. Bulut bilişimin gücünü FabMetrics’in esnek altyapısı ile birleştirerek her boyuttaki üretim tesisine hizmet verebilecek bir sistem ortaya çıkardık. Tüm fabrika ortamını sistemin dahiline alabildiğimiz gibi daha ufak bütçeli firmalar için kritik ve en çok katma değer yaratan operasyon ve makineleri de içeren kapsamda daha mikro uygulamalar da FabMetrics ile mümkündür.

Büyük Veri ve Yapay Zeka

FabMetrics Bulut ve Büyük Veri uzmanları tarafından Yapay Zeka algoritmalarını ve Öngörümcü Bakım özelliklerini en verimli şekilde kullanılacak bir mimaride tasarlanmıştır. Sizin proseslerinize uygun olarak Derin Öğrenme uzmanlarımız zamanla verileriniz ışığında Yapay Zeka algoritmalarını size özelleştirir ve optimize edebilir. Bu bağlamda aşağıdaki özellikleri en verimli şekilde kullanabilirsiniz:

 • Öngörümcü Bakım
 • Akıllı Alarmlar ve Anamoli Saptanması
 • Tahmin Raporları
Predictive Maintenance